Tips og tricks

Nodeværdier s. 12: Lad eleverne bevæge sig rundt på gulvet til de forskellige nodeværdier. Skift mellem halvnoder, fjerdele og ottendedele. Du kan tage udgangspunkt i forskellige akkordrundgange: |C |Am |Dm |G7 ||

Eksempel på Improvisation til Nodeværdier.

Dans s. 13: Lav en lille koreografi til “Dans” Brug f.eks. klap, knips, stamp eller hop.

Klatretur på klaverbjerget s. 14: Lad eleven spille til, medens du fortæller historien. Når I har prøvet et par gange, kan eleven spille stykket kun med musikken.