Undervisning
I min undervisning tager jeg udgangspunkt i elevens glæde ved at spille og kombinerer nodespil, becifringsspil, gehørspil, hørelære og improvisation med klaverteknik, klangsans og musikalsk udtryk.

Mit undervisningsmateriale indeholder mange forskellige genrer, som tilgodeser elevernes ønsker men som også udfordrer dem til at udvide deres musikalske horisont.

I 2003 udgav jeg Klaverbogen 1 og 2, som er en klaverskole specielt egnet til holdundervisning og sammenspil.

Siden 1989 har jeg været ansat i Odense Musikskole, hvor jeg underviser på alle niveauer og er meget optaget af hele tiden at udvikle min pædagogik så den f.eks. også inddrager ny teknologi (lyd/videooptagelser, nodeprogrammer, nodespil m.v. på computer/mobil).

Derudover underviser jeg i bifagsklaver og akkompagnerer på Musikalsk Grundkursus Fyn.